Kontakt

   –   Roman Zieliński        –    Prezes Klubu tel. 600 961 176
   –   Adam Mokry               –   Wiceprezes ds organizacyjnych, trener koordynator  tel. 603 728 555
   –   Bolesław Pluta           –  Kierownik ds technicznych tel. 515 037 291

               email:mkp@odracentrum.pl